Veterinarska stanica CAZIN

DEŽURNI TELEFON 0:00 – 24:00h +387 37 516 056.

Liječenje

Liječenje i zbrinjavanje oboljele i povrijeđene stoke

Pregledi

Veterinarsko-zdravstveni pregledi

Osjemenjavanje

Vještačko osjemenjavanje goveda